První kroky při pořízení štěňátka

Srdečně Vám gratulujeme k pořízení štěňátka a přejeme Vám hodně zábavy a potěšení. Štěněčí příručka Vám usnadní první kroky s Vaším novým miláčkem. U novopečených majitelů pejsků je často otevřeno mnoho otázek ohledně vývoje, výchovy, výživy a zdraví.

 

  • Která očkování jsou zapotřebí?
  • Od jakého věku začít s výchovou?
  • Jak naučím mého psa "chodit na toaletu"?
  • Jak mu zajistím správnou výživu?
  • Vlivy okolí

 

Socializace štěňátka

 

Tyto a spoustu dalších otázek zodpovídáme v následujících řádcích. Pokud jste již nějaké štěňátko vychovali, neměli byste jej srovnávat s jeho předchůdcem. Co se on snadno naučil, nemusí se jeho nástupci ihned podařit. Kromě toho bychom každému psovi měli dopřát jeho vlastní identitu. Pokud jste si pořídili štěňátko u odpovědného chovatele nebo z jednoho z útulků, znamená to, že je starší než 8 týdnů, je odčervené a má za sebou první očkování. Štěně má také za sebou setkání se svými sourozenci a první životní zkušenosti. Tomu se říká základní socializace. Ta mimo jiné zahrnuje první zkušenosti s jinými psy, lidmi, ostatními zvířaty a celkově s cizím prostředím. Změna jeho důvěrného prostředí, oddělení od mámy a sourozenců jsou pro každé štěně velmi náročné, dopřejte mu proto alespoň prvních pár dnů hodně klidu.

TIP: Vyberte si štěňátko a vyzvedněte si jej dopoledne - tak má celý den čas zvyknout si na nové okolí a na Vás, a nemá před sebou noc strávenou v žalu a osamělosti. Přichystejte mu místo, kde je teplo a bez průvanu, kde se může schoulit, když se unaví. Toto místo musí respektovat všichni členové rodiny. Je velmi vhodné pořídit štěněti speciální psí podložku, pelech nebo polštář, které jsou ideální na vystlání. V prvních dnech omezte velkou námahu. Nepřeceňuje schopnosti Vašeho štěněte a snažte se omezit jeho pohyb po schodech. Kosti a klouby jsou při tom nadmíru namáhané. 8-týdenní štěně je srovnatelné s malým dítětem. Pokud mu dopřejete málo odpočinku, je štěně a později i dospělý pes hektický a nervózní.

TIP: Pokud Vaše nové štěně v prvních dnech a nocích žalostní, vložte mu jednoduše do koše starý budík. Tikání mu připomene tlukot srdce jeho mámy. Deka, která nese pach jeho mámy a sourozenců, působí na štěně také velmi uklidňujícím dojmem. Je třeba jej také naučit odpočívat. Přivykejte Vašeho psa od začátku na přestávky. Tak i později nebude ustavičně "pod proudem".


Očkování a odčervení

 

Která očkování jsou zapotřebí? První imunitní ochrany se štěňátku dostává z mateřského mléka, odborníci ho nazývají kolostrum. Následně mu odpovědný chovatel zajistí základní očkování. Očkovací průkaz, který Vám se štěnětem poskytne chovatel, obsahuje všechna očkování, která štěně absolvovalo do doby, dokud jste si jej nevyzvedli Vy. Všechna následná očkování závisí jen na Vaší odpovědnosti a začínají od 12. týdne života štěňátka. K tomu je zapotřebí dohodnout termín s Vaším zvěrolékařem. Která další očkování Vy, resp. Váš zvěrolékař považujete za nutné, závisí na prostředí, ve kterém Vy a Vaše štěně žijete a od Vašeho celkového postoje k očkování. Čím více Váš pes přijde do kontaktu s jinými psy,na výstavách nebo na cvičišti, tím je vakcinace důležitější. Očkování proti vzteklině následuje zpravidla 4 týdny po druhém očkování. Látky na podporu imunity jsou zpočátku dodávány v mateřském mléce, a to cca do 8. týdne po narození, po skončení kojící periody ztrácejí účinek. Promluvte si s Vaším zvěrolékařem o odčervení, jaký interval a jaké metody považuje za nezbytné. Odčervení je zvláště důležité v případě, že Vaše štěně přichází do styku s exkrementy jiných zvířat. Očkování Vašeho štěněte je na Vaší odpovědnosti!


Výchova

 

Od jakého věku můžu začít s výchovou? Vaším úkolem je v budoucnu pokračovat ve výchově štěňátka namísto jeho matky a sourozenců. K tomu patří ukázat mu co je dovoleno a co ne, ukázat mu hranice a objasnit mu jeho postavení v rodině. Když štěně, i když je ještě takové něžně a zranitelné, překročí hranice dovoleného, musíme mu to dát jasně najevo. Ačkoliv se nám teď zdá ještě veselé, když se pejsek zakousne do nohavice kalhot a nechce pustit, jako 6. či 8. měsíční nepochopí, proč toto dříve mohl dělat a všichni se smáli, a teď je za to potrestán. Buďte prostě od začátku důsledný a pes se rychle naučí, co se může a co ne. Nemaťte jej změnou pravidel, dáváte mu tím důvod pochybovat o Vaší autoritě a suverenitě. Čím dříve začnete korigovat nežádoucí chování Vašeho psa, tím menší bude muset být Váš vliv později, a tím jistější a spokojenější se bude cítit Váš pes. Váš pes totiž očekává, že od Vás dostane pocit jistoty jako od vůdce smečky. Žádný pes není špatný od přírody, ale chce se nám zalíbit. Naučte ho proto pochopit, co od něj požadujete, ne však slovy, těm nerozumí. Nejlépe se to naučí prostřednictvím pochvaly, tedy pozitivní motivací. Přiveďte pejska svou nápaditostí k tomu, aby udělal co od něj očekáváte a vydatně ho za to pochvalte. Vždy to rád zopakuje. Při zacházení s Vaším psem musíte mít hlavu všude, protože ve Vaší "smečce" jste Vy ten, co musí myslet na všechno. Zkuste zjistit, proč váš pes projevuje určité chování. Vy musíte vždy zvládnout každou situaci, vžít se do kůže Vašeho psa a porozumět jeho myšlenkám. A Vy musíte včas rozpoznat a odvrátit nebezpečí a možné konflikty. Zachovejte vždy klid, protože ve stresu či panice pes ničemu nerozumí a nechce se učit.

TIP: Jako odměnu můžete použít samozřejmě sušené pochoutky pro psy. Někteří psi mají rádi, když je pohladíte a jiní zase preferují raději než odměny různé hračky ...


Čistotnost psa

 

Pro mnoho majitelů psů je velkým problémem naučit psa čistotnosti. Od začátku velmi pozorně sledujte Vaše štěně a zakrátko zpozorujete některé znaky, kterými dává najevo, že chce vykonat potřebu. Nejčastěji to bývá ráno ihned po probuzení. Štěně se kolem sebe točí v kruhu a snaží se najít vhodné místo k vykonání potřeby. Obtížnější je rozpoznat znamení určující provedení malé potřeby. Ale přece jen se po nějakých zkušenostech ukáží. Když štěňátka dávají najevo takové znaky, vezměte je na ruce a odneste na místo, které je na to určeno. Mějte strpení, nové místo musí být nejprve přezkoumáno a často je tak zajímavé, že štěně úplně zapomene, co tam vlastně dělá .... Zachovejte klid a trénujte shovívavost. Jednou bude to nutkání zevnitř silnější než zvědavost a potřeba bude provedena. Pochvalte Vaše štěně jako kdyby provedlo zázrak! Když se toto opakuje několikrát, naučí se malý pejsek, co je třeba na tomto místě dělat.

 

TIP: Protože pes svou "ložnici" nikdy neznečistí, dává smysl ukládat jej do košíku, ze kterého nedokáže sám vylézt. Když bude mít potřebu, ohlásí se vytím. A tak budete mít vždy možnost přenést jej na určené místo a pak jej samozřejmě důrazně pochválit. Konečně bude již sám požadovat, abyste ho pustili a on mohl doběhnout, kam potřebuje. Pokud se přece stane nehoda, nezbývá Vám nic jiného než loužičku vyčistit a zápach dokonale odstranit, aby se nestalo, že bude opět na stejném místě provedena potřeba. Dodatečná pozdější důtka nepřinese nic, protože pes si již takové malé selhání nedá do souvislosti s trestem . Pokud psa odhalíte, je třeba mu dát ihned najevo, že "toto" není vítáno. Osvědčilo se vychovávat štěňátko podobně, jako by ho vychovávala jeho matka. Pro některého psa se zhroutí svět již při hlasitém slově, jiné potřebuje "jednu po nose", tak jak by to udělala i psí matka při výchově svých mladých. V žádném případě nestrkejte nos štěněti do jeho loužičky, ani jeho matka by to neudělala a i tak by nerozumělo co tím chcete demonstrovat ... Jenom by z Vás dostalo větší strach, protože nerozumělo Vašemu chování a to se nesmí v žádném případě stát! Raději vysvětlete pejskovi, že co se smí venku, nesmí se uvnitř. S potřebnou dávkou důslednosti a vytrvalosti se naučí každý pes vykonávat své potřeby na místech k tomu určených. Ideální je pokud dáte věcem jména a psovi vysvětlíte co od něj chcete. Má to ten význam, že dospělý pes bude umět vykonat potřebu na Váš rozkaz, což může Váš společný běžný den velmi odlehčit. Ukažte Vašemu psovi v pravidelných odstupech vždy něco nového. Mladý pes by měl do 16. týdne neustále a co možná nejvíce poznávat a učit se, aby mohl v pozdějším věku klidně a uvolněně reagovat na neznámé podněty a situace.

 

TIP: Po spaní a po každém jídle "musí" každý pes. Odneste jej rovnou na místo, kde má vykonat potřebu a jakmile ji vykoná, vychvalte jej do nebe ... Takovým způsobem to s čistotnosti vyjde určitě v rekordně krátkém čase.

 


Výživa

 

Jak mu zajistím správnou výživu? Přesně tak jako u lidí, tak i pro psy platí, že správná výživa je předpokladem zdravého organismu. V prvních 3-4 týdnech se mu dostává výhradně mateřské mléko. V mateřském mléce dostane štěně všechny životně důležité výživné látky a je tedy o jeho výživu nejlépe postaráno. Dokonce první "vakcína" je podávána v mateřském mléce, neboť látky v něm obsažené posilují dokonale imunitní systém. Po prvním měsíci již mateřské mléko nestačí na pokrytí výživových potřeb štěňátka. Hlavně energetické látky a vápník již nejsou v mateřském mléce v dostatečném množství. Tehdy začíná  přechod na tuhou stravu. Složení takové stravy je velmi důležité pro vývoj štěněte, protože stavba jeho těla ještě není zcela dokončena. Rozhodující pro zdravou vývojovou fázi je tedy kvalita a složení proteinů, tuků, sacharidů, vitaminů a minerálních látek. Pevná strava by měla co nejvěrněji připomínat kořist jako ve volné přírodě. Krmení čistým masem je naprosto nesprávné, protože rostlinná vláknina z vnitřností ulovené kořisti je také důležitá složka potravy psa. Které krmivo je tedy nejvhodnější pro Vašeho psa cca od 4.týdne, závisí na různých faktorech. A tak jsou kromě rasy důležité také rychlost růstu, hustota srsti či temperament.

 

TIP: Mladí, rostoucí psi mají zvlášť vysoké nároky na kvalitu stravy. Proto bychom měli v každém případě sáhnout po krmivu, jehož druhy jsou určeny pro různý věk psa -  krmivo pro štěně, dospívajícího nebo dospělého psa. Doporučené krmné dávky v tabulkách, které se člení podle věku a rasy, nám zprostředkovávají jen přibližné hodnoty, ale nezohledňují individuální potřeby psa.

 

TIP: Hledáte-li více informací o správném krmení štěňat, zcela jstě vám pomůže náš další článek Desatero výživy štěněte

 


Vlivy okolí

 

"Nejdůležitější je psa nepřetěžovat." Pokud bydlíte na venkově, jděte s ním do města - pokud bydlíte ve městě, jděte s ním do lesa. Trénujte chůzi na hladkých podlahách z různých materiálů. Jděte například na vlakovou stanici, nebo do nákupního centra (je to velmi důležité pro psy, kteří budou později vystavováni na výstavách). Nechte cizí lidí prohlédnout si chrup Vašeho štěněte, to je také důležité na výstavách či u zvěrolékaře. Postavte velkého psa sem tam na stůl, nebo jej kousek poneste. Sbližte jej s cizími lidmi - malými, tlustými, hubenými, starými i mladými. Měl by poznat dětské kočárky, invalidní vozíky, motorky či výtahy, prostředky veřejné dopravy, ale i jiná zvířata. Jděte s ním občas, i když se musíte přemáhat, na procházku ve špatném počasí, nebo v noci, procvičte si s ním plavání v jezeře.

 

TIP: Pokud Váš pes z nejistoty a strachu kňučí nebo vyje, nekřičte na něj a v žádném případě jej netrestejte. Považoval by to za Vaše připojení se k němu a myslel by si, že jeho chování je podle Vás v pořádku. Odveďte jeho pozornost sušenou pochoutkou,hračkou, nebo za pomoci jiného člena rodiny a pokračujete ve cvičení. Držte svého psa při takových cvičeních vždy na vodítku, protože jen tak ho máte při nečekaných reakcích pod kontrolou. Vodítko jako takové znázorňuje propojení mezi Vámi a Vaším psem a dává mu jistotu. V nových situacích byste měli být pro Vašeho psa zvlášť klidným a suverénním příkladem, protože se v nich velmi silně orientuje podle vůdce smečky a to jste v tomto případě Vy. Chovejte se uvolněně a samozřejmě psovi vždy dejte na vědomí, že se není čeho obávat.


Od chování štěňátka k lidem přejděme nyní k vnitřnímu chování psa. Jeho základy jsou položeny již od jeho matky a sourozenců, a musí se dále rozvíjet. Prozkoumejte pomalu spolu s ním okolí, seznamte jej s ostatními členy domácnosti jako je kočka, křeček, papoušek. Teď se učí velmi rychle, a hned pochopí, že ostatní zvířata nejsou jeho hračky. Zjistěte si u chovatele Vašeho štěňátka adresy majitelů jeho sourozenců a zorganizujte setkání. Je zajímavé porovnávat, jaké rozdíly ve vývoji sourozenců nastaly. Pokud je pes již pod ochranou vakcíny, měli byste posílit jeho kontakt s ostatními členy jeho druhu, musí se dále učit, jak se mají psi mezi sebou chovat a jak se při tom projevovat. Na to jsou velmi dobré tzv. psí školky, které pracují pod různými kynologickými svazy a psími cvičišti. Většinou jsou zde také kvalifikovaní výcvikáři, pod jejichž vedením se štěňata cvičí. Avšak určitý čas tato zařízení pouze pozorujte a až poté se rozhodněte, zda i Vaše štěně by se mělo stát členem. Pokud ve Vašem okolí není taková možnost, zastavte se na blízké louce a zjistěte, kdy a jak často sem chodí jiní psi a zorganizujte si vlastní setkání štěňátek.

 

TIP: Psí školka má pouze tehdy význam, pokud v ní probíhá výcvik odpovídající věku a také temperamentu přítomných štěňátek. Pozitivní socializace probíhá pouze tehdy, pokud pracujeme s chápáním psa a se schopností vcítit se do něj. Mladší psi se od starších učí, jak se mají chovat. Šikanu je třeba samozřejmě okamžitě znemožnit. Kontakt dospělých psů stejného pohlaví je třeba s opatrností budovat. Tady je v každém případě nutná přítomnost zkušeného výcvikáře, který rozpozná případnou eskalaci, nebo agresi a dokáže jí včas účinně zabránit. Přetrvává názor, že mladí psi si ochranu štěňátek vychutnávají, to však platí jen u psů jedné smečky, ne mezi cizími psy. Výchovné metody mezi psy na nás mohou působit dost drsně, ale každý pes se musí naučit, že jeho přítomnost nemusí jiný pes strpět a už vůbec nebude ochoten si s ním hrát. Proto nechte dojít k takovému kontaktu s jinými psi, jejichž majitelé nemají námitky a nehrozí žádné nebezpečí. Je mnoho psů, kteří jednoduše štěňátka nesnášejí a cítí se obtěžováni jejich neposedným chováním. Postarejte se proto, aby Váš rošťák nechal takového bručouna v klidu. Tak se Váš pes naučí, že ne s každým z jeho druhu může být kamarád a ušetří si tak nejeden nepříjemný střet. Trénujte ohleduplnost, co Vy víte, možná i z Vašeho rošťáka se jednoho dne stane takový bručoun :-).

TIP: Nenechte Vašeho psa přijít do styku s leckterým jiným psem na ulici, ale zeptejte se vždy majitele, zda nemá námitky. Pokud je druhý pes přátelský, nechte oba, ať si spolu pohrají, ale bez vodítek, to by mohlo vést k zamotání se psů. Váš pes se také naučí, že když je na vodítku, má jít disciplinovaně a ne se kolem dokola kroutit. Kromě vychovaných psů bohužel existují i psi, kteří nejsou socializovaní. Tito na střet s jinými psy reagují dost podrážděně. Ve většině případů není špatné chování psa důsledkem rasy, ale téměř vždy je to hloupost, nerozum a zanedbání výchovy majitele. Je důležité, aby měl Váš pes kontakt s jinými psy, ale ne s každým a za každou cenu. Zodpovědně se rozhodněte, se kterým psem povolíte Vašemu psovi setkání, a se kterým ne.


Přejeme Vám spoustu radostných zážitků s Vaším novým přírůstkem do rodiny.