Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Bestfordogs.cz. Internetový obchod provozuje Patrik Girgle IČ: 74517694, DIČ: CZ8608116022 se sídlem Jana Maluchy 201/47, Ostrava-Dubina. Adresa provozovny je na ulici Jamnická 82, Staré město u F-M, 738 01. Dodavatelem je společnost Krmím kvalitně s.r.o. Podvihovská 374/12A, Komárov, 747 70 Opava. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


Doprava a platby

K přepravě zásilek využíváme společnost PPL. Cena přepravy je 69,- Kč. Případné doběrečné je 29,- Kč. Při nákupu nad 1190,- Kč je poštovné ZDARMA. Platby za zboží přijímáme na dobírku - dopravci při převzetí zboží, nebo bankovním převodem - na účet 3069474339/0800, variabilní symbol - číslo Vaší objednávky - zboží odesíláme ihned po přijetí platby. Veškeré ceny v našem internetovém obchodě jsou včetně DPH a jsou konečné.

 

Při nevyzvednutí zásilky zaslané na dobírku si společnost Best for Dogs.cz vyhrazuje právo vymáhat od objednávajícího cenu poštovného, balného a dalších nákladů spojených s odesláním zásilky.


Expedice zboží

Po dokončení objednávky v našem internetovém obchodě Vám přijde potvrzení objednávky na Vaši e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Zboží expedujeme maximálně následujíci pracovní den. Pokud bychom nebyli schopni expedovat zboží v této lhůtě, budeme Vás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Bestfordogs.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Bestfordogs.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží nabízené v rámci internetového obchodu Bestfordogs.cz, pochází od oficiálních výrobců.
8. Ceny uvedené v internetovém obchodě Bestfordogs.cz jsou konečné.

 

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.


Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.


Reklamace

Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, je kupující povinen s přepravcem vyhotovit záznam o poškození a kupujícímu bude po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva z dodávky nebo dodán jiný nepoškozený výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo viditelné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky, před prvním použitím výrobku e-mailem na adresu info@bestfordogs.cz. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zásilky zaviněné doručovatelem. Jakékoliv pozdější reklamace obsahu zboží a fyzického porušení zboží nebudou akceptovány.

V případě reklamace kupující zašle prodávajícímu reklamované zboží, a to doporučeně s pojištěním, jinak prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě k němu. Zásilky zaslané na dobírku, stejně tak jako zásilky posílané kupujícím na náklady prodávajícího, prodávající nepřebírá.

Dnem doručení reklamovaného zboží (přijetí zásilky prodávající potvrdí e-mailem) začíná běžet 30-denní reklamační doba, o způsobu jejího vyřízení bude kupující informován. V případě oprávněné reklamace prodávající po dohodě s kupujícím použije jednu z následujících možností: výrobek vymění za nový (1), za jiné zboží (2), poskytne slevu z ceny (3) nebo kupujícímu vrátí peníze (4).


Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailová adresa a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Best for Dogs.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se společnost Best for Dogs.cz zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, Best for Dogs.cz se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na info@bestfordogs.cz.

Přístup registrovaným zákazníkům do internetového obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.


Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, dále také v den odeslání objednávky kupujícímu, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu bestfordogs.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 1 hodiny od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.,